Thời khóa biểu – Trường Cao đẳng Công Nghiệp Nam Định


Học kì I. Năm học 2009 – 2010

 Tuần 1 Tuần 6  Tuần 11  Tuần 16  Tuần 21 
 Tuần 2  Tuần 7  Tuần 12  Tuần 17  Tuần 22
 Tuần 3  Tuần 8  Tuần 13  Tuần 18  
 Tuần 4  Tuần 9  Tuần 14  Tuần 19  
 Tuần 5  Tuần 10  Tuần 15  Tuần 20  
Advertisements
%d bloggers like this: