Hài: Toán học & Cuộc sống


Công việc:
Sếp thông minh + Nhân viên thông minh = Lợi nhuận
Sếp thông minh + Nhân viên ngốc = Tăng sản lượng
Sếp ngốc + Nhân viên thông minh = Tăng lương
Sếp ngốc  + Nhân viên ngốc = Làm thêm giờ
Giao dịch:
Bán hàng thông minh + Người mua thông minh = Giao dịch thỏa thuận
Bán hàng thông minh + Người mua ngốc = Bịp bợm
Bán hàng ngốc + Người mua thông minh = Trúng mánh
Bán hàng ngốc + Người mua ngốc = Sản phẩm của Microsoft
Tình yêu:
Nam thông minh + Nữ thông minh = Tình yêu lãng mạn
Nam thông minh + Nữ ngốc = Mang thai
Nam ngốc + Nữ thông minh = Tương lai mù mịt
Nam ngốc + Nữ ngốc = Đám cưới
Chuyện vợ chồng:
Nam mệt + Nữ muốn … = Cực hình
Nam muốn … + Nữ mệt = ” Hấp diêm”
Nam mệt + Nữ mệt = Mất ngủ vì ngáy
Nam muốn … + Nữ muốn … = Một người khỏe, hai người vui
…………………
…………………
Sưu tầm
Advertisements
%d bloggers like this: