Bảng điểm Toán cao cấp (học lần 2) CĐ51


Thông báo cho các bạn sinh viên khóa 51 được biết: Chúng tôi đã chấm xong bài thi môn Toán cao cấp của các bạn (cả lần I và lần II). Các bạn có thể xem chi tiết tại mục ĐIỂM THI.

Ghi chú: Có một số em thuộc diện phải thi lại, nhưng không đăng kí thi thì sẽ phải học lại một lần nữa.

Chúc các bạn thành công!

Advertisements
%d bloggers like this: