Điểm thi


Đây là phần dành riêng cho Sinh viên Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định. Các bạn vào đây để xem điểm thi các học phần Toán học mà tôi dạy. Điểm thi sẽ có sau khi thi một tuần, các bạn có thể căn lịch để vào xem.

Từ học kì I năm học 2011 – 2012, tôi sẽ cố gắng Scan Bảng điểm (có đầy đủ chữ kí) để các bạn có thể dùng làm căn cứ nộp Phòng Đào tạo hoặc giáo viên cố vấn học tập.

5. Học kì I – Năm học 2011 – 2012

TT

Lớp

Môn

Điểm

Lần I

Lần II

6

Học lại TKT CĐ50TH

Toán kinh tế

Xem

Xem

5

CN52KT

Toán kinh tế

Xem

Xem

4

CĐ52KT3

Toán cao cấp

Xem

Xem

3

CĐ52KT4

Xem

Xem

2

CĐ52KT5

Xem

Xem

1

CĐ52KT8

Xem

Xem

4. Học kì II – Năm học 2010 – 2011

TT

Lớp

Môn

Điểm

Lần I

Lần II

5

CĐ51KT1

(Lại Thị Mỹ Hạnh)

Toán cao cấp

Xem

4

Học lại TCC khóa 51

Toán cao cấp

Xem

Xem

3

CĐ51ĐE1

Hàm phức & biến đổi Laplace

Xem

Xem

2

CĐ51ĐT

Xem

Xem

1

CĐ51CK3

Xác suất thống kê

Xem

Xem

3. Học kì I – Năm học 2010 – 2011

TT

Lớp

Môn

Điểm

Lần I

Lần II

1

LT Đại học

D5LT-DH

Phương pháp tính

Xem

2

D5LT-DH

Toán cao cấp

Xem

3

D5LT-DH

Xác suất thống kê

Xem

4

Tại chức Hệ thống điện

Quy hoạch tuyến tính

Xem

5

Tại chức Hệ thống điện

Hàm phức & biến đổi Laplace

Xem

 2. Học kì II – Năm học 2009 – 2010

TT

Lớp

Môn

Điểm

Lần I

Lần II

1

CĐ50CK1

Đại số Đại cương

Xem

Xem

2

CĐ50CK2

Xem

Xem

3

CĐ50CK3

Xem

Xem

4

CĐ50CK4

Xem

Xem

5

CĐ50CK5

Xem

Xem

6

CĐ50ĐT1

Xem

Xem

7

CĐ50ĐT2

Xem

Xem

8

CĐ50ĐE1

Xem

Xem

9

CĐ50ĐE2

Xem

Xem

10

CĐ50ĐE3

Xem

Xem

11

CĐ50ĐE4

Xem

Xem

12

CĐ50CĐT

Xem

Xem

13

CĐ50H

Xem

Xem

1. Học kì II – Năm học 2008 – 2009

TT

Lớp

Môn

Điểm

Lần I

Lần II

1

CĐ49ĐE1

Toán ứng dụng

Xem

Xem

2

CĐ49ĐE2

Xem

Xem

3

CĐ49TH1

Đại số Đại cương

Xem

Xem

4

CĐ49TH2

Xem

Xem

5

CĐ49TH3

Xem

Xem

Advertisements

20 phản hồi

  1. em chao thay thay khoe chu? thay oi em ten lan hoc khoa cd51.thay post len wed dap an de thi toan cao cap di de em tham khao. em xin cam on thay.

  2. thầy ơi bao giờ bọn em biết điềm thi lại vây hả thầy,em mong thầy sớm thông báo kết quả cho chúng em?em xin cảm ơn thầy

  3. thay oi diemthi em kem qua ma` em thay minh lam cung~ tot thay co the? xem lai diem thi cho em dc ko thay.mong thay giup em

  4. thay oI sAo EM vao XEm diem mA kho GHe?Em VAo maI ma khoNG dc? LA sAop vay THAy.

    • Để xem được thì máy đó phải cài chương trình đọc file pdf sau đó Em chỉ việc kích vào chữ “Xem” là được mà.

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: